28/05/2020
 
 
 
  Benvinguda
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Arrels
 
  Turisme
 
  Germandat
  Què és un familiar de l'Orde Cistercenc?
  Què és la Germandat de Poblet?
  Com i quan neix?
  Quin és el seu sentit?
  Quines activitats porta a terme?
  Agenda
  Exercicis 2020
 
  Cosmos Poblet
 
  Botiga
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Germandat  / Què és un familiar de l'Orde Cistercenc? 
Què és un familiar de l'Orde Cistercenc?
 
La institució dels germans o «familiars» no és aliena a l’Orde Cistercenc. Existeix el dret d’agregar familiars per part de l’Orde, el Capítol General, l’Abat General i els superiors de cada monestir. Aquesta denominació s’estenia històricament a aquells seglars que, admesos per l’abat o l’abadessa, participaven dels béns espirituals i temporals de la comunitat, i, vivint sense vots públics ni hàbit religiós, prestaven el seu servei al monestir, fora de la clausura, sense percebre cap retribució. Avui es consideren germans o familiars els qui, per vincle d’amistat o de col·laboració amb la comunitat, són admesos a participar en els seus béns espirituals.
 
 
 

El reconeixement de la relació entre familiars i un monestir es pot fer mitjançant una declaració escrita, amb la inscripció del seu nom en un registre, mentre que la recepció es pot fer amb algun ritu adient.

L’Orde espera dels germans o familiars que es mostrin dignes de ser incorporats a la família monàstica de l’Orde Cistercenc, i que, arribat el cas, s’afanyin a prestar auxili al seu monestir.
Castellano  
English
Français
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005