28/05/2020
 
 
 
  Benvinguda
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
  Salutació del P. Abat
  Els capítols de l'Abat
  Defunció del P. Alexandre Masoliver
  Vida monàstica
    · Pregària
    · Lectio divina
    · Treball
    · Ser monjo
    · Textos
    · Horari comunitat
  Professió solemne
  Ordenacions
  Hostatgeria del Monestir
  Cultes
  Necrologi
  Crònica
  El temps
  Blogs
  Bústia
  Contacte
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Arrels
 
  Turisme
 
  Germandat
 
  Cosmos Poblet
 
  Botiga
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Comunitat monàstica  / Vida monàstica  / Treball 
Treball
 
«En una altra ocasió, es presentà per monjo un got pobre d’esperit. L’home del Senyor, Benet, l’acollí amb moltíssim gust. Un dia li féu donar una eina, que per la seva semblança amb la falç s’anomena falcastre, perquè tallés les bardisses d’un cert indret on calia fer un hort. L’indret que el got havia de netejar queia a la vora mateixa del llac. I com que el got es posà a arranar l’espessor del bardissam amb tota l’empenta de les seves forces, el ferro saltà del mànec i va caure al llac, allà on era tanta la fondària de l’aigua que ja no hi havia cap esperança de recuperar l’eina. Perdut, doncs, l’estri, el got corregué tremolant cap al monjo Maur, va anunciar-li el dany que havia causat, i va fer penitència per la seva falta. El monjo Maur s’encarregà de comunicar-ho tot seguit al servent de Déu, Benet. En sentir-ho, l’home del Senyor, Benet, s’arribà al lloc, prengué el mànec de la mà del got i el posà a l’aigua. A l’instant el ferro pujà del fons i s’adaptà al mànec. I Benet va tornar immediatament l’eina al got, bo i dient-li: —Apa, treballa i no estiguis trist.»

(Del llibre II dels Diàlegs, de sant Gregori el Gran)
 
 
 

Diu sant Benet a la Regla que els monjos ho són de debò quan viuen del treball de les seves mans (cf. 48, 8). La seva finalitat és el sosteniment de la casa i de la comunitat, a més de contribuir al desenvolupament integral de la persona. Actualment, a Poblet, a banda de les tasques domèstiques necessàries (cuina, bugaderia, neteja dels espais, etc.) i dels oficis més especialitzats (infermer, administrador, bibliotecari, arxiver, prefecte d'estudis, professors, organista, director del cor, sagristà, carter —Poblet compta amb una estafeta postal honorària pròpia—, impressor, porter, hostatger, encarregat de la botiga, hortolà, etc.), es duen a terme treballs d'enquadernació i de ceràmica.
Castellano  
English
Français
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005