09/04/2020
 
 
 
  Benvinguda
 
  Benvinguda
 
  Comunitat monàstica
  Salutació del P. Abat
  Els capítols de l'Abat
  Defunció del P. Alexandre Masoliver
  Vida monàstica
  Professió solemne
  Ordenacions
  Hostatgeria del Monestir
  Cultes
  Necrologi
  Crònica
  El temps
  Blogs
  Bústia
  Contacte
 
  Hostatgeria
 
  Orgue
 
  Vida espiritual
 
  Arrels
 
  Turisme
 
  Germandat
 
  Cosmos Poblet
 
  Botiga
 
  Agenda i actualitat
 
  Arxius i biblioteca
 
  Enllaços d'interès
 
Comunitat monàstica  / Ordenacions 
Ordenacions
 


El dia 27 d'abril, Dissabte dins l'Octava de Pasqua, durant la missa conventual de les 10:00 h., el nostre germà fra Borja Peyra ha rebut l’ordenació presbiteral, i els nostres germans fra David Renart i fra Bernat Folcrà l'ordenació diaconal, per la imposició de mans i la pregària del senyor arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells.


L’ordenació no aporta res d’essencial a la consagració monàstica que els nostres germans van rebre en el seu dia. La tradició monàstica més genuïna —a desgrat de llargs segles de deformació— l’ha considerada sempre com quelcom afegit, i més aviat era vista amb recel pels antics pares del desert. Fins i tot sant Benet, que pertany ja a un període més evolucionat, l’accepta en la seva Regla amb una certa recança (cf. Regla de sant Benet, 62). Aquestes breus consideracions ajuden a situar correctament el ministeri ordenat en l’àmbit de la vocació monàstica. Es tracta d’un nou servei —certament qualificat— que el monjo —servidor per definició— prestarà a la seva comunitat —l’escola del servei del Senyor (RB, pròleg 45)—, un servei que solament l’abat pot demanar al monjo. No és per tant el monjo qui demana espontàniament de ser ordenat, sinó l’abat qui el crida i li proposa, en nom de l’Església, aquest servei.

L’església que és a Poblet ha viscut amb goig aquest dia, un dia que ha estat ocasió propícia per a expressar i nodrir la seva comunió eclesial en la persona del bisbe del lloc, Jaume Pujol.

 Ritual
 Estampa recordatori
Castellano  
English
Français
 

      
      © Abadia de Poblet · 2005